Ekströms Möbler
Ekströms Möbler

KÖPVILLKOR


Tryckfelsnisse

Fakta- och prisuppgifter som förekommer i Ekströms Möbler AB:s kommunikation lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. Fotografier som publiceras av Ekströms Möbler AB har olika rättighetsinnehavare och vid önskemål om användning av dessa i andra sammanhang krävs en kontakt med oss. Tänk på att bilder inte alltid återger exakt produkternas verkliga utseende. Bildskärmsinställningar och trycktekniska variationer påverkar detta.