Vilka vi är: 

https://www.ekstromsmobler.nu.

Ekströms Möbler AB

 

Cookies

Vi använder cookies för att anpassa och förbättra det innehåll som visas för dig, för att du ska få bästa tänkbara upplevelse när du handlar online.

Om du vill kan du välja att fortsätta med Endast nödvändiga cookies. Kom dock ihåg att om du blockerar vissa typer av cookies så kan det påverka vår möjlighet att leverera skräddarsytt innehåll som vi tror att du vill ha.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Det kan finnas inbäddad innehåll (ex. videos, bilder artiklar, etc.) Dessa websidor kan samla in data från dig i form av cookies. ). 

 

Vilka vi delar din data med

Vi delar till distributionspartners för att kunna fullfölja och leverera en beställning. I de fall vi låter våra produktleverantörer genomföra leverans kommer denna data även att delges dessa. 

 

Syfte med behandling av personuppgifter 


Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål: 
Fullgöra avtal 


För att vi ska kunna producera och leverera den vara som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamationer, garantiärenden och legala krav. 

Den e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order. 

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställt. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Anonymiserad information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, statistik eller annan användning. Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke. 

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 24 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som tex bokföringslag eller skattelagstiftning. 

Vilka rättigheter du har över din data

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. 

Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns. 

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten. 

 

Ändringar i denna integritetspolicy 
Ekströms möbler AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen. 

 

Kontakt information

Ekströms Möbler AB 

Adress: Storgatan 80 36230 Tingsryd 

Mail: info@ekstromsmobler.nu 

Telefon: 047748130 

Organisations nummer: 559204-0603 

Bankgiro/bank: 5076-9876 Swedbank sparbanken eken 

Hur vi skyddar din information

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss om dataskyddsfrågor så kontaktar du oss lättast 

Via epost på info@ekstromsmobler.nu  

Via telefon på: 047748130 

Via brev till: Ekströms Möbler AB Storgatan 80 36230 Tingsryd 

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner